75079 - Το πρωί

Ν. Λυγερός

Το πρωί
έψαχνες
τον πίνακα
της ουσίας
γιατί ήξερες
ότι είχε
δημιουργηθεί
λίγο πριν
σαν το φρέσκο
της αγιογραφίας
κι ήθελες
να το ζήσεις
ζωντανά
χωρίς
κανέναν

περιορισμό.