75080 - Η Κέρκυρα

Ν. Λυγερός

Η Κέρκυρα
εμφανίστηκε
ξαφνικἀ
από το παράθυρο
του αεροσκάφους
κι έδειξε
το μεγαλείο της
και την επιρροή της
πάνω στη σκακιέρα
του Ιονίου
για να φανεί
και το έργο
της συνέχειας
πέραν των ορίων
χάρη
στο απέραντο
γαλάζιο.