75086 - Η συνάντηση

Ν. Λυγερός

Η συνάντηση
με την ιστορία
έγινε στην Κηφισιά
γιατί εκεί
βρισκόταν η πηγή.
Από την πρώτη στιγμή
νιώσαμε πόσο φιλική
ήταν αυτή η οικία
που είχε δει
τόσα πολλά
από το παρελθόν
που επηρέαζε
όχι μόνο το παρόν
αλλά ακόμα
και το μέλλον
της πατρίδας.