75214 - Μία φορά

Ν. Λυγερός

Μια φορά
μονάχα
φτάνει
και γι’ αυτό
είμαστε
του upload
αφού
ανεβάζουμε
μόνο
και ποτέ
δεν κατεβάζουμε

αφού
υποστηρίζουμε
τη μνήμη
και πέρα
των ορίων
της λήθης.