75216 - Η ανακατασκευή

Ν. Λυγερός

Η ανακατασκευή
της μνημοσύνης
είναι θεμελιακή
γιατί πολλοί
αγνοούν
ότι έχει αλλοιωθεί
λόγω βαρβαρότητας
σαν τις σελίδες
που περισσεύουν
μετά το κάψιμο
των βιβλίων.
Μόνο που εμείς
δεν ξεχνάμε
την ουσία
της μνήμης
ούτε
τα βιβλία.