75217 - Τα εδάφη

Ν. Λυγερός

Τα εδάφη
είναι έννοια
καθαρά γεωγραφική
κι είναι μόνο
τα κατεχόμενα
που δηλώνουν
την ύπαρξη
της ιστορίας
σε αυτό
το πλαίσιο
αφού εξηγούν
το προηγούμενο
και το επόμενο
εντός
του Χρόνου
κι όχι μόνο
της Ανθρωπότητας.