75219 - Η αποκάλυψη

Ν. Λυγερός

Η αποκάλυψη
δεν είναι μόνο
ιστορία
αλλά
και νοημοσύνη
έτσι όταν διαβάζεις
το κείμενο
αντιλαμβάνεσαι
ποια είναι
η διαφορά
μεταξύ
θρησκείας
εξουσίας
και πίστης
ουσίας
για την Ανθρωπότητα.