75222 - Το Βυζάντιο

Ν. Λυγερός

Το Βυζάντιο
είχε
και αυτό
κατεχόμενη
ιστορία
την περίοδο
των εικονοκλαστών
έτσι με τη νίκη
της χριστιανοσύνης
πρέπει
να θυμόμαστε
και τη μαύρη σελίδα
που προσπάθησε
να σβήσει
το έργο
της πίστης.