75289 - Η Χρονοπίστη

Ν. Λυγερός

Η Χρονοπίστη
έχει ως μονάδα χρόνου
τη χιλιετία
όπως το δείχνει και η Αποκάλυψη
για τις αλλαγές κύκλου,
ανάλογα με τη Χρονοστρατηγική
που λειτουργεί με τον αιώνα.
Έτσι δείχνει ότι ο αγώνας της αλήθειας
είναι και αυτός πολυκυκλικός
και δεν τελειώνει σε μία φάση
ούτε έναν κύκλο.
Χρειάζονται περισσότερες
από μία προσπάθειες
και πρέπει να υπάρχει συνέχεια.
Έτσι ο ρόλος
του Χιλιόχρονου
είναι απαραίτητος
για να νικήσει το φως.