75301 - Οι πολιτικές

Ν. Λυγερός

Οι πολιτικές
αγκυλώσεις
δεν μπορούν
να είναι
κριτήριο
για όλες
τις διαπραγματεύσεις
του μέλλοντος
για την επόμενη
φάση
της επίλυσης.