75303 - Οι τεχνητές συμμαχίες

Ν. Λυγερός

Οι τεχνητές συμμαχίες
δεν μπορούν
να αποτελούν
πλατφόρμα
για τη συνέχεια
των αληθινών
διαπραγματεύσεων
που θα απελευθερώσουν
τη Νήσο
των Αγίων.