75304 - Όταν παρακολουθούμε

Ν. Λυγερός

Όταν παρακολουθούμε
προσεχτικά
τις δηλώσεις
των υποψηφίων
καταλαβαίνουμε
ότι υπάρχουν
τελικά
μόνο υπονοούμενα
χωρίς να υπάρχουν
γνήσιες στρατηγικές
σε γενικό πλαίσιο.