75305 - Αν θέλεις

Ν. Λυγερός

Αν θέλεις
να δικαιωθεί
ο κυπριακός λαός
δεν μπορεί
να γίνει
απλώς
με το αίσθημα
δικαίου
διότι πρέπει
να υπάρχει
μόνο δικαιοσύνη.