75306 - Δεν υπάρχει

Ν. Λυγερός

Δεν υπάρχει
κανένας λόγος
να δεχτούμε
την αποστρατικοποίηση
της Κύπρου
εκτός
αν έχουμε
κομματικές
αγκυλώσεις
που παραμένουν
παράλογες.