75307 - Η Ενέργεια

Ν. Λυγερός

Η Ενέργεια
πρέπει
να λειτουργήσει
καταλυτικά
στις διαπραγματεύσεις
και το ίδιο ισχύει
και για το ΝΑΤΟ
μαζί με το πλαίσιο
το ευρωπαϊκό
έτσι είναι τα τρία
απαραίτητα.