75334 - Όταν βρίσκεστε

Ν. Λυγερός

Όταν βρίσκεστε
στις ελεύθερες
περιοχές
θεωρείτε
αυτόματα
ότι είστε
ελεύθεροι
αλλά είναι
απλώς
ψευδαίσθηση.