75339 - Οι ακραίες συνθήκες

Ν. Λυγερός

Οι ακραίες συνθήκες
και οι μη συμβατικές
μας κάνουν
πιο ανθρώπινους
γιατί μας αναγκάζουν
να ξεπεράσουμε
τον εαυτό μας
και κανένα
βόλεμα
δεν μπορεί
να υπάρξει.