75342 - Τα περισσότερα

Ν. Λυγερός

Τα περισσότερα
άτομα
πεθαίνουν
χωρίς
να περάσουν καν
από το στάδιο
της ζωής
γιατί η μιζέρια
τους εμπόδισε
οριστικά.