75343 - Στη φάση

Ν. Λυγερός

Στη φάση

της ύπαρξης
όλοι προτιμούν
την ευτυχία
ενώ δεν είναι
ανθρώπινη
γιατί οφείλεται
σε άλλους
παράγοντες
και είναι
παθητική.