75344 - Η καλοπέραση

Ν. Λυγερός

Η καλοπέραση
είναι της χαράς
και λειτουργεί
στο πλαίσιο
της Ανθρωπότητας
όχι σαν το βόλεμα
που είναι
πάντα
της κοινωνίας
λόγω αδράνειας.