75345 - Η αρμονία

Ν. Λυγερός

Η αρμονία
είναι αναγκαστικά
ομαδική
και γι’ αυτό
διαφέρει
από τη χαρά
και τη μεταχαρά
που λειτουργεί
στο επίπεδο
της μονάδας
και του διπλού.