75346 - Αναλογίες

Ν. Λυγερός

Αναλογίες
βλέπεις
πιο βαθιά:
μόνοι, μοναδικοί
μερικοί, σπάνιοι
πολλοί, όλοι
και γι’ αυτό
δεν είναι
λεπτομέρειες.