75347 - Ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Ο Χριστός
ήταν πάντα
Χριστός
ενώ οι Απόστολοι
δεν ήταν πάντα
διότι ο πρώτος
ήταν οντότητα
ενώ οι άλλοι
ιδιότητα
που αποκτάς
και μπορεί
να χάσεις.