75348 - Η διαφορά

Ν. Λυγερός

Η διαφορά
μεταξύ
της χαράς
και της αρμονίας
είναι ότι η πρώτη
είναι ιδιότητα
και η δεύτερη
οντότητα.
Και αυτή
η διαφορά
κάνει τη διαφορά.