75351 - Όλοι οι άνθρωποι

Ν. Λυγερός

Όλοι οι άνθρωποι
έχουν δικαίωμα
στην αρμονία
απλώς
πρέπει να είναι
έτοιμοι
να την απολαύσουν
όταν είναι
όχι μόνο μαζί τους
αλλά
και δίπλα τους.