75366 - Του κόσμου

Ν. Λυγερός

Του κόσμου
η βροχή
γιατί
να σε πειράζει
αφού ζούμε
μονάχοι
μέσα
στα μικρά
καλοκαίρια
του έργου.