75367 - Η απονιά

Ν. Λυγερός

Η απονιά
του κόσμου
δεν μας τρομάζει
γιατί είμαστε
της Ανθρωπότητας
και δεν μας αφορά
καμιά κοινωνία
που δεν θέλει
ν’ αφήσει
κανένα έργο
μέσα στον Χρόνο.