75370 - Καμιά

Ν. Λυγερός

Καμιά
δεν σε κλείδωσε
γιατί είχες
όλα τα κλειδιά
κι αν εσύ
δεν τις έφτανες
αυτές
πάντα
έφταναν
στο τέλος.