75379 - Βάρβαρη αρχή

Ν. Λυγερός

Από την αρχή
το σύστημα ήταν βάρβαρο
και γι’ αυτό έπλασε μία κοινωνία
που αδιαφορούσε για τον πόνο
που μπορούσε να προκαλέσει στους λαούς.
Είχε από την αρχή έναν στόχο.
Οι άλλοι πίστευαν ότι ήθελε μόνο να κάνει μία επανάσταση αλλά ήταν λάθος.
Από την αρχή ήθελε να αφανίσει το παρελθόν.
Να μην μείνει τίποτα όρθιο.
Όλα έπρεπε ν’ αρχίσουν από το μηδέν.
Ήταν σύστημα μηδενισμού.
Δεν είχε προλάβει να γεννηθεί το 1917
κι ήταν ήδη έτοιμο να υπογράψει μια Συνθήκη
το 1918 για να μην υπάρξει συνέχεια.
Έτσι βρέθηκε ακόμα πιο κοντά σε ένα άλλο σύστημα βαρβαρότητας ταυτόχρονα πιο παλιό και πιο νέο.
Είδε αμέσως ότι θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί στο έπακρον. Έπρεπε να το δελεάσει.
Ο τρόπος που βρήκε ήταν να σταματήσει
τις διεκδικήσεις του παρελθόντος
για ν’ αρχίσει το παρόν με τη θυσία ενός λαού.
Έπρεπε να το υποστηρίξει προς όφελός του.