75381 - Συστημική ενίσχυση

Ν. Λυγερός

Δεν είχε ακόμα πλάσει την έννοια της επιχείρησης, τουλάχιστον επίσημα, αλλά ήδη τη λειτουργούσε σε πρακτικό επίπεδο.
Έπρεπε να δημιουργήσει μία μεγάλη ανισορροπία στην ευρύτερη περιοχή.
Ο Καύκασος δεν επαρκούσε.
Έπρεπε να αμφισβητήσει και τη θάλασσα.
Γι’ αυτό ενίσχυσε συστημικά το άλλο σύστημα χωρίς να φανεί άμεσα, αλλά ήδη χειραγωγούσε το πιόνι του πάνω στη σκακιέρα.
Το άλλο σύστημα ήξερε μόνο από ζάρια.
Για να πετύχει τον στόχο του τον ενδιάμεσο στοχοποίησε έναν ολόκληρο λαό.
Δεν ήθελε να υπάρχει σε κανένα σύνορο της επικράτειάς του
όπου και να βρισκόταν αυτό.
Ήταν λαός του Χρόνου κι η παρουσία του δεν ήταν ανεκτή για το σύστημα.
Έπρεπε να γίνει μία μεγάλη κίνηση,
μια πράξη βαρβαρότητας
χωρίς όμως να φταίει αυτός
που την είχε επιλέξει.
Εκμεταλλεύτηκε τη βαρβαρότητα του κατωτέρου χωρίς να κινδυνεύσει ούτε στιγμή.