75382 - Αναγκαία καταστροφή

Ν. Λυγερός

Το χειραγωγημένο σύστημα έπαιξε τον ρόλο του υπέρ του δέοντος. Ένωσε εναντίον του όλες τις κριτικές όλων των ξένων δυνάμεων χωρίς να προκαλέσει κανένα κύμα, καμία αρνητική επίπτωση στο αρχικό σύστημα. Η εμφανής βαρβαρότητα είχε κρύψει την αόρατη βαρβαρότητα που είχε με αυτόν τον τρόπο υποσκάψει τα πάντα στην περιοχή χωρίς κανένα αίσθημα ενοχής. Το σύστημα ήταν ένοχο χωρίς ενοχές ούτε τύψεις. Η καταστροφή ενός πολιτισμού που αποτελούσε κομμάτι της Ανθρωπότητας ήταν γι’ αυτό απλώς αναγκαία. Έπρεπε να γίνει απλά και απλώς έγινε. Σαν να μην έφτανε αυτό, συνεχίστηκε με την ανταλλαγή πληθυσμών για να ενισχυθεί η αντιπαράθεση στη ζώνη επαφής. Αμέσως μετά το σύστημα δημιούργησε την ένωσή του που ήταν αρχικά πλαστή. Αλλά κάθε χρόνο την έκανε και πιο πραγματική. Ο πολιτισμός που είχε εξαφανιστεί από τα παράλια αλλά και τα βάθη, το βοήθησε για την κυριαρχία της επιρροής του πάνω στο άλλο σύστημα. Έτσι συνέχισε τις κινήσεις του μέσα σε αυτόν τον Θερμό Πόλεμο που ήταν μόνο η αρχή του Ψυχρού Πολέμου.