75393 - Ο στόχος

Ν. Λυγερός

Ο στόχος δεν μπορούσε να επιτευχθεί
χωρίς τον αφανισμό του λαού της θάλασσας
από την περιοχή.
Το κόμμα πριν αρπάξει την εξουσία
έπρεπε να εξασφαλίσει την απουσία
του διαχρονικού στοιχείου.
Η κατώτερη βαρβαρότητα έπρεπε
να φτάσει έως τα παράλια,
ήταν απαραίτητη συνθήκη
για την υλοποίηση.
Έπρεπε το έδαφος να είναι καθαρό
και να μην υπάρχει καμία ρίζα.
Άλλωστε το κόμμα ήταν
εκ φύσης ριζοσπαστικό.
Όμως δεν ήθελε μόνο να σπάσει τις ρίζες,
ήθελε να ξεριζώσει όσες υπήρχαν.
Το καθαρό δεν έφτανε,
ήθελε και το κενό.
Tabula rasa.
Έτσι καθοδήγησε την άλλη βαρβαρότητα
για να μην κάνει ούτε βήμα πίσω,
δεν ήθελε καμία ρίζα
αλλά βέβαια χωρίς να φαίνεται.
Και αυτό το έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας έγινε.