75437 - Το μέγεθος

Ν. Λυγερός

Το μέγεθος
της Φύσης
είναι απτό
όταν είναι
πανέμορφα δέντρα
που τίποτα
δεν σταματά
ενώ φαίνονται
ακίνητα
στους περισσότερους
γιατί δεν το βλέπουν
με το βλέμμα
του Χιλιόχρονου
που αντικρίζει
τους δικούς του
μαχητές
του Χρόνου.