75439 - Η παρένθεση

Ν. Λυγερός

Η παρένθεση
έχει δικαίωμα
ύπαρξης
ακόμα
κι αν είναι
θυσία
που δεν είχε
νόημα
λόγω
της πλάνης
γι’ αυτό
κοίτα
τι έζησες
και τι πήρες
ακόμα
κι αν έδωσες
τα πάντα.