75443 - Οι αποζημιώσεις

Ν. Λυγερός

Οι αποζημιώσεις
της Γερμανίας
δεν είναι μόνο
ένα ιστορικό θέμα
διότι έχουν
μέσα τους
ανθρώπινα στοιχεία
που κανείς
δεν ξέχασε
στην Ελλάδα
γιατί είναι
κομμάτι
της ιστορίας
και του αγώνα μας
για την ελευθερία
των αθώων
όλης της Ευρώπης.