75446 - Και για λίγο

Ν. Λυγερός

Και για λίγο
να σταθείς
στην πόρτα
της ψυχής
συχνά
επαρκεί
για να τη σώσεις
και να μη πηδήξει
από το παράθυρο
επειδή
δεν βρέθηκε
κανείς
να την υποστηρίξει
την ώρα
της ανάγκης
μέσα στην κοινωνία.