75448 - Το τραγούδι

Ν. Λυγερός

Το τραγούδι
που θα πεις
θα αλλάξει
τα πάντα
γιατί έβαλες
φωνή
για να ζήσει
το μέλλον
όταν οι άλλοι
πιστεύουν
ότι το παρελθόν
θα πεθάνει
με το παρόν
και γιατί
πήρες
τη φωτιά
της ψυχής.