75451 - Προ και Μετά

Ν. Λυγερός

Προ και Μετά
Ψυχρού Πολέμου
βλέπουμε στοιχεία
που λειτουργούν
με τον ίδιο τρόπο
και γι’ αυτό
πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε
χωρίς να περιμένουμε
την εγκατάλειψη
του αγώνα
διότι αυτός
είναι η αξία μας
όταν παλεύουμε
ενάντια σε δυνάμεις
της βαρβαρότητας
που νομίζουν
λανθασμένα
ότι έχουν κάθε
δικαίωμα.