75452 - Το κάθετο μονοπάτι

Ν. Λυγερός

Το κάθετο μονοπάτι
εμφανίστηκε ξαφνικά
στη μέση του δρόμου
σαν να ήταν
καινούργιο θαύμα
έτσι το βλέμμα
ακολούθησε
τις διακλαδώσεις
του Χρόνου
πέρα
από κάθε μοίρα
για να γραφτεί
το έργο
πέρα του κορμού
και ν’ αγγίξει
τις ψυχές.