75458 - Τα σεντόνια

Ν. Λυγερός

Τα σεντόνια
κατέγραψαν
την ιστορία
ενός πάθους
που έγινε
πόθος
για να ζήσει
πιο βαθιά
η ουσία
και να υπάρξουν
τα ίχνη
της προσφοράς
σαν απάντηση
στη χάρη
της αγάπης
της αρμονίας.