75463 - Όταν μελετάς

Ν. Λυγερός

Όταν μελετάς
κι ολοκληρώνεις
την Αποκάλυψη
συνειδητοποιείς
πόσο μεγάλη
είναι η προσφορά
της επινόησης
και τεράστια
η κατανόηση
του Αγίου Ειρηναίου
που αντιλήφθηκε
τη χριστολογική
ουσία
του Αγίου Ιωάννη
που αγαπούσε
τόσο βαθιά
τον Χριστό.