75466 - Γέμισε φως

Ν. Λυγερός

Γέμισε φως
την ψυχή σου
με το έργο
της Αποκάλυψης
γιατί θα δεις
τη συνέχεια
και μετά
τον θάνατο
αφού δεν έχει
μόνο το προφητικό
αλλά και υπερστήριξη
για όλες
τις υπερβάσεις
που θα πρέπει
να κάνεις
για να είσαι
Χριστιανός
βαθύτητας.