75467 - Χωρίς την Αποκάλυψη

Ν. Λυγερός

Χωρίς την Αποκάλυψη
το χριστολογικό ύφος
του Αγίου Ιωάννη
δεν θα είχε φτάσει
στην κορύφωσή του
γι’ αυτό ήταν
απαραίτητες
οι Επιστολές
για να υποστηρίξουν
το επιστέγασμα
του έργου
που ξεπερνά
κατά πολύ
την καταγραφή
των Συνοπτικών
λόγω προστιθέμενης
αξίας.