75472 - Ο μύθος γεννήθηκε

Ν. Λυγερός

Ο μύθος γεννήθηκε
ανάμεσα στα λουλούδια
μικρά, μυριάδες
μεγάλα, σπάνια
και μέσα στο άνοιγμα της φύσης
εμφανίστηκε το θαύμα της ανθρωπιάς
που ήταν ικανό να μεταμορφώσει
το πάθος σε πόθο
και τον πόθο σε πάθος
με τρόπο πολυκυκλικό
όχι τυχαία
λόγω ανάγκης
για να ξημερώσει ο κόσμος
και να ξεπεραστεί το εμπόδιο του σκότους
και να φανεί η καινούρια νίκη του φωτός
μέσω του δώρου του είναι
που δεν έχει τίποτα άλλο
εκτός από τον εαυτό του
να προσφέρει
με γενναιοδωρία
και ασταμάτητη ορμή
που αγγίζει
την ψυχή
που περιμένει την αρμονία της αγάπης.