75476 - Η νίκη του φωτός

Ν. Λυγερός

Η νίκη του φωτός
δεν είναι μία αφαιρετική έννοια στην πίστη
και ειδικά στον Χριστιανισμό
γιατί υπάρχει η περιγραφή της
και η προφητεία της
στην Αποκάλυψη του Ιωάννη
αλλά θα μου πεις ποιος διαβάζει
και μελετά ένα κείμενο
που δεν ακούγεται στη λειτουργία
εκτός από αυτούς που έχουν μέσα τους
τη βαθιά πίστη.
Ενώ ο Άγιος Ειρηναίος δεν έκανε το λάθος
να την αποβάλει από την Καινή Διαθήκη
γιατί κατάλαβε ότι επρόκειτο
για την ολοκλήρωση της ουσίας του Χριστού
πολύ πιο πέρα από το τέλος
αφού έχει μέσα της
το πολυκυκλικό ύφος του Χιλιόχρονου
για να ξεπεράσει και τα εμπόδια του μέλλοντος
έτσι ακολουθεί την ιδέα του Ευαγγελίου
και την εξήγηση των Επιστολών
που αναβάθμισαν το έργο
σε χριστολογικό επίπεδο.
Αυτή είναι η νίκη του φωτός.