755 - Ο ρόλος του συμβούλου στη στρατηγική διαχείριση

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα αγγλικά: Β. Μπακλεση, Κ. Σταμπολίδου

Όπως η στρατηγική είναι ένας χαμαιλέοντας, ο ρόλος του συμβούλου στη στρατηγική διαχείριση είναι απαραίτητα πολυμορφικός. Μπορεί να χωριστεί σε δύο κυρίες νοητικές κατηγορίες. Η πρώτη, που είναι η πιο εμφανής πτυχή της συμβουλευτικής μπορεί να θεωρηθεί ως επίσημος συνδυασμός της ιδεοθύελλας και της πλάγιας σκέψης. Αυτό αντιστοιχεί στην επεξεργασία ενός στρατηγικού σχεδίου με την ολιστική του έννοια. Με άλλα λόγια, ο σύμβουλος, στη στρατηγική διαχείριση, δίνει κατευθυντήριες γραμμές του συγκεκριμένου έργου και τις προτάσεις του σχετικά με ορισμένα προβληματικά πεδία. Αλλά οι εξειδικευμένες συμβουλές του δεν είναι εκτελεστικά καθήκοντα. Ουσιαστικά αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει πολιτιστικές, οικονομικές και μαθηματικές δεξιότητες.

Η δεύτερη, που είναι πιο αφηρημένη μπορεί να θεωρηθεί ως ένας συνδυασμός επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Αντιστοιχεί στην πραγματοποίηση και την ανατροφοδότηση ενός στρατηγικού σχεδίου στις φάσεις των διαπραγματεύσεων. Με άλλα λόγια, ο σύμβουλος στη στρατηγική διαχείριση αναπτύσσει μετά-ευρετική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δημιουργικές απαγωγές. Ουσιαστικά αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει εξειδικευμένες γνωστικές, λεξιλογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Τέλος, ο πολυμορφικός ρόλος του συμβούλου στη στρατηγική διαχείριση δεν περιορίζεται μόνο στην έρευνα της καλύτερης κίνησης, αλλά και της επόμενης.