75501 - Ο Ψυχρός Πόλεμος

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Ο Ψυχρός Πόλεμος γεννήθηκε
μετά από τριάντα χρόνια εγκυμοσύνης
και γι’ αυτό το ΝΑΤΟ δεν ξεκινάει ως επίθεση
αλλά ως στρατηγική άμυνα
ενάντια σε μια βαρβαρότητα
που γινόταν όλο και πιο ισχυρή
σαν το κόμμα της.
Κι είναι χάρη στο ΝΑΤΟ που μπήκαμε
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
μετά από τριάντα χρόνια.
Έτσι αν θες να καταλάβεις ένα γεγονός
πρέπει να εξετάζεις την αιτία του.
Μόνο όταν χτυπάς τις αιτίες
βοηθάς τα γεγονότα.
Γι’ αυτό ακόμα κι αν υπάρχουν
πολλοί τρόποι να βοηθάς τους ανθρώπους
υπάρχει μόνο ένας τρόπος
να βοηθάς την Ανθρωπότητα
κι αυτός είναι
να μην ασχολείσαι με τα άτομα
αλλά μόνο με την Ανθρωπότητα.
Αυτό να θυμάσαι χάρη στο έργο
του Προ και Μετά Ψυχρού Πολέμου.