75526 - Η πολυκυκλική διασύνδεση χάρης και χαράς

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο
αλλά δεν το κάνουν.
Όλοι θέλουν να είναι χαρούμενοι
αλλά δεν προσφέρουν χαρά.
Ενώ αρκεί να ζητήσουν χάρες.
Ή τουλάχιστον να τις σκεφτούν
γιατί ακόμα κι αν είναι ανείπωτες
θ’ αλλάξουν τον κόσμο
χάρη στο Έργο.
Διότι υπάρχει πολυκυκλική διασύνδεση
μεταξύ της χάρης και της χαράς
μέσω του.
Έτσι η ανάγκη χρειάζεται χάρη
για να δημιουργηθεί χαρά μέσω του έργου.
Διότι έτσι λειτουργεί
και η Ανθρωπότητα
με τον Χρόνο
και έτσι καταφέρνει μετά την υπέρβαση
να έχει και ανέλιξη.
Γι’ αυτό τον λόγο μην υποτιμάς
τη θέληση της χάρης
αφού συμμετέχει και αυτή
στη διαδικασία του θαύματος
που ζεις.