756 - Οι διαπραγματεύσεις και ο χρόνος

Ν. Λυγερός

Τα πλαίσια των διαπραγματεύσεων μπορεί να φανούν περιορισμένα για μερικούς αναλυτές, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι αναπόφευκτο. Αντιθέτως, θα έπρεπε πρώτα να μελετήσουν στρατηγικά τον στόχο, ο οποίος παραμένει πάντα μια μετα-στρατηγική οντότητα για τους ειδικούς. Τα πλαίσια μπορεί να είναι περιορισμένα όταν θέλεις να πετύχεις ένα θετικό αποτέλεσμα σε χαμηλό επίπεδο στρατηγικής. Διότι ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να παρουσιάζεται ως αρνητικό επιφανειακά για ευνόητους λόγους που δεν ανήκουν μόνο σε μια πλευρά. Αυτό το σημείο είναι σημαντικό, ειδικά σε φάση ανοιχτών διαπραγματεύσεων, για τον εξής λόγο. Σε μια τέτοια φάση, δεν υπάρχουν διαπραγματευτικά δύο πλευρές εφόσον όλες οι πληροφορίες είναι κοινές. Έτσι, η βασική και στρατηγική πειθώ δεν βασίζεται σε μυστικές πληροφορίες, μα σε μια ανοιχτή βάση δεδομένων ενός ορισμένου πλαισίου. Επιπλέον, αυτό το πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί δυναμικά όσον αφορά τα περιθώριά του. Διότι σε μια φάση διαπραγματεύσεων δεν υπάρχει τίποτα το οριστικό, όπως και στο γνωστικό επίπεδο. Και όταν ο στόχος είναι πολύπλοκος, οι δυναμικές παρεμβάσεις, ακόμα και αν βρίσκονται εκτός πλαισίου, δεν είναι απαραίτητα αρνητικές για την αντίπαλη πλευρά. Η ύπαρξη των παρεμβάσεων αναγκάζει την επανεξέταση των αρχικών θέσεων που χάνουν τη στατικότητά τους, και προσφέρει νέες χρονικές δυνατότητες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μια προθεσμία με αλλαγή φάσης. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν έννοια δίχως το χρονικό διάστημα. Και όπως ο χρόνος είναι εκ φύσης μια στρατηγική οντότητα, η διαχείρισή του είναι σημαντική σε μια διαπραγματευτική φάση. Αυτό, λοιπόν, που πρέπει ν’ αντιληφθούμε όλοι μας είναι ότι σε αυτές τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις, ο χρόνος είναι μαζί μας. Και αν αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάζουμε παθητικά τα γεγονότα, είναι όμως θετικό. Με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο και με τη δυναμική των προσφυγών, το Κυπριακό βρίσκεται σε μια νέα φάση. Αυτή η φάση που είναι όντως κρίσιμη και επικίνδυνη για το μέλλον του τόπου μας ήταν αναπόφευκτη εξ αρχής, δίχως αυτό να σημαίνει κάτι το αρνητικό. Διότι είναι οι σωστές κινήσεις που χαρακτηρίζουν τη στρατηγική και όχι τα επικίνδυνα πλαίσια.