75745 - Η έννοια της ελευθερίας

Ν. Λυγερός

Η έννοια της ελευθερίας
είναι θεμελιακή για τον άνθρωπο
επειδή είναι αξία που τον συνδέει
με την Ανθρωπότητα,
δεν είναι απλώς μία αρχή κάποιας κοινωνίας,
είναι ανεξάρτητη.
Λειτουργεί πολυκυκλικά
για να απελευθερώνει
τους ανθρώπους
που είναι ακόμα σκλάβοι
κάποιων αυταρχικών καθεστώτων
αλλά και πιο βαθιά
για ν’ απελευθερώσει
τα κατεχόμενα του μυαλού
διότι είναι τα πρώτα
που πρέπει να είναι ελεύθερα
για να υπάρξει η ζωή
που ξεπερνά την ύπαρξη.
Με αυτή την έννοια
είναι ο δεσμός
δηλαδή η διαχρονική σχέση
που δίνει την πρόσβαση
στην αρμονία
της ψυχής.